CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO PLUS

Thông tin về CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO PLUS ví dụ của Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá thành hóa đơn
Xuất hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Tồn kho
Quản lý kho và các hoạt động logistics
Kế toán
Quản lý kế toán phân tích và tài chính
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Điểm bán hàng
Giao diện PoS thân thiện cho cửa hàng và quán ăn
Dự án
Tổ chức và lập kế hoạch dự án của bạn
thương mại điện tử
Bán sản phẩm online
Sản xuất
Lệnh Sản xuất & Hoá đơn Nguyên vật liệu
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Bảng chấm công
Kiểm soát thời gian làm việc của nhân viên
Chi phí
Nộp, duyệt và gửi hóa đơn chi phí của nhân viên
Studio
Tạo và tùy chỉnh các ứng dụng Odoo của bạn
Tài liệu
Quản lý tài liệu
Nghỉ phép
Phân bổ ngày nghỉ có trả lương và thực hiện theo yêu cầu nghỉ phép
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tập trung thông tin nhân viên
Viettel S-Invoice V2
Kết nối hóa đơn điện tử Viettel
Bizapps - Zalo OA API
Bizapps - Zalo Authorization
Bizapps - Zalo ZNS API
Tái chế Dữ liệu
Tìm tập dữ liệu cũ và lưu trữ/xóa chúng
Bàn đăng ký
Hệ thống quản lý khách
Kiến thức
Tập trung, quản lý, chia sẻ và phát triển thư viện kiến thức của bạn
MV Invoicing
MV Base
MV Delivery
MV Helpdesk
MV Customer Portal
MV Sale
MV Website Helpdesk
MV eCommerce
MV Zalo
Phòng họp
Quản lý phòng họp
Advance Vehicle Repair | Vehicle Inspection | Fleet Repair | Car Repair | Automobile Services
Advance Vehicle Repair Management
Ký tên
Gửi tài liệu để ký trực tuyến và xử lý các bản sao
Hỗ trợ
Theo dõi, ưu tiên và giải quyết các ticket của khách hàng
Học trực tuyến
Quản lý và đăng nền tảng eLearning
Sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Trò chuyện, cổng thư và các kênh riêng tư
Liên hệ
Tập trung sổ địa chỉ của bạn
Lịch
Lên lịch các cuộc họp của nhân viên
Dịch vụ hiện trường
Lên lịch và theo dõi các hoạt động, thời gian và vật liệu
Marketing trên Mạng xã hội
Dễ dàng quản lý các trang mạng xã hội của bạn và khách truy cập trang web
Đánh giá
Đánh giá nhân viên của bạn
Phê duyệt
Tạo và xác nhận yêu cầu phê duyệt
Tự động hóa marketing
Tạo các chiến dịch gửi thư tự động
Trò chuyện Trực tiếp
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Cuộc hẹn
Cho phép mọi người đặt cuộc họp trong chương trình làm việc của bạn
Khảo sát
Gửi khảo sát của bạn hoặc chia sẻ chúng trực tiếp.
Sửa chữa
Sửa các sản phẩm bị hư hoặc hỏng
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Mã vạch
Sử dụng máy quét mã vạch để xử lý các hoạt động logistics
Việc cần làm
Sắp xếp công việc của bạn với bản ghi nhớ và danh sách việc cần làm
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và CV của nhân viên
VoIP
Gọi và nhận cuộc gọi điện thoại ngay từ Odoo.
Bảng lương
Quản lý hồ sơ bảng lương nhân viên của bạn
Hợp đồng lao động

Bản địa hóa đã cài đặt / Hệ thống tài khoản

Kế toán Việt Nam